Jannik Hoppe GT Kampschmidt, M.Eng.

  Contact

  hoppe-gt-kampschmidt(at)fh-aachen.de
  T: +49.241.6009 52506
  F: +49.241.6009 52681

  Address

  FH Aachen
  Goethestraße 1
  52064 Aachen

  Mitarbeiter von: Prof. Dr.-Ing. Stephan Kallweit (Lehrgebiet: Robotik und Automatisierungstechnik)

  Aufgabengebiet: Mitarbeiter im Forschungsprojekt IMAR