کتابخانه دانشگاه آخن امکانات زیر را فراهم کرده است تا دسترسی به آموزش و فضای آرامی را در خارج از محل اقامت انسانها،

برای مطالعه، یادگیری، و یا تحقیق در اینترنت،

در اختیارشان قرار دهد

کارت عضویت رایگان کتابخانه

 

استفاده رایگان از کتابخانه ها در محل

Bibliothek der FH Aachen - Information -
+49 241 6009 52057
bibliothek(at)fh-aachen.de

 

 

x